Pravidla hry PIT-PAT


1. Každá dráha se doporučuje hrát míčem stejné barvy dle základního barevného hracího pole. Míč se hraje za základního barevného hracího pole tak dlouho, dokud nepřekoná všechny překážky na cestě k jamce.
Maximální počet pokusů potřebných k docílení jamky je na každé dráze 6. V případě, že míč neskončí na 6 úderů v jamce, zapíše se do protokolu 7 a pokračuje se na další dráze (pokud se hráči nedohodnou jinak). V případě, že je překážka umístěna ve středu kruhu, hraje se vždy ze základního barevného hracího pole.

2. Pokud míč řádně překonal všechny překážky a neskončil v jamce, hraje se z místa, kde se zastavil. Před započetím dalšího pokusu je vždy nutné vyčkat zastavení míče.
Pokud míč opustil hrací plochu a ještě nepřekonal poslední překážku, hraje se znovu za základního barevného hracího pole.
Pokud míč opustí dráhu po překonání všech překážek, položí se na dráhu v místě, kde ji opustil a odsadí se 3,5 cm od mantinelu. Takto odsazujte míč i v případech, kdy míč stojí u mantinelu.

3. Pokud míč stojí za překážkou, odsaďte tento míč tak, aby byl hratelný směrem k jamce.

4. U dráhy č. 3 se považuje za míč v jamce situace, kdy míč zůstane na horní plošině překážky.

5. U dráhy č. 6,10 a 13 se považuje za míč v jamce situace, pokud míč zůstane v košíku.

6. Dráha č. 14 se hraje ze základního barevného hracího pole ve směru šipky o zadní mantinel a míč musí dojet do kruhu nebo jamky. Pokud se míč do kruhu nedostane, hraje se znovu ze základního barevného hracího pole.

7. Dráha č. 18 se hraje ze základního barevného hracího pole tak dlouho, dokud nejsou sraženy všechny figurky. Shození figurky míčem odraženým od mantinelu v kruhu neplatí. Shozené figurky je možno po každém pokusu odstranit z dráhy.

Hráči mladší deseti let mohou hrát pouze v přítomnosti osoby starší patnácti let (doprovodu), přičemž doprovod nese plnou odpovědnost. Každý hráč je povinen v souladu s provozním řádem areálu chovat se tak, aby nedošlo k poškození drah, zeleně či jiného vybavení areálu.